WEB CLASSIC :: SERRADORA FONTOVA

PRODUCTES >> FUSTA ESTRUCTURAL

massissa

massissa

Tipus de fusta: pi roig i pi negre. Densitat: 700 kg m3. Grau d'humitat: 18-20 %. Procedència: Pirineu, amb una altitud de 1500-2000 m aprox. El creixement dels arbres és petit a causa d'aquesta altitud, la qual cosa comporta una major resistència. Disposem de personal qualificat i experimentat per a serrar el tronc. El control si'nicia amb la selecció del tronc que prové del nostre estoc. Es procedeix a la classificació segons les mides sol·licitades per a serrar-lo. Veure

laminada BSH / DUO

laminada BSH / DUO

Les bigues laminades són un valuós material de gran rendiment gracies a les diverses possibilitats d'aplicació i a les seves excel·lents propietats És tracta de làmines de fusta massissa assecades i encolades amb la qual cosa evita que apareguin esquerdes o que es torcin un cop col·locades. Les bigues laminades tenen més resistència i rigidesa que la fusta massissa ja que aquesta es veu limitada per les dimensions dels troncs dels arbres. proietats: tipus de fusta: avet roig classificació: GL24 h, GL28 h, GL32 h gruix de les làmines: 41 mm contingut humitat: 8-12% Veure

SERRADORA FONTOVA · Telf.: 977 630210 / Fax.: 977 631144 / e-mail: info@serradorafontova.com