NOTÍCIES >> Per què el PEFC? És el sistema que s'adapta millor a les característiques del sector.

Per què el PEFC? És el sistema que s'adapta millor a les característiques del sector.

fjrigjwwe9r4NOTICIA_WEBCLASSIC_IDM:TEXTE

Els boscos són sistemes forestals que compleixen una funció múltiple: ecològica, social i econòmica, que ha hem de fermar i potencciar mitjançant una correcta gestió.

La gestió forestal sostenible vol mantenir i millorar la biodiversitat, productivitat, regeneració i vitalitat dels bosocos, amb la finalitat que puguin seguir acomplint amb les seves funcions ara i en el futur.

El rematant és el primer esgraó de la Certificació de Cadena de Custòdia (CdC), és el nexe d'unió entre el propietari forestal i la indústria de transformació de la fusta, i haurà d'acomplir les normes de tallada i sortida de la fusta dels boscos certificats.

La Certificació de la Gestió Forestal Sostenible PEFC és un procés voluntari que garantitza que un bosc certificat acompleix les normes de gestió forestal sostenible. A és, la certificació inclou totes les estapes del procés de la fusta i dels productes forestals; la tallada, transport, processament, distribució i comercialització. Aquesta segona fase de la cerrtificació és la traçabilitat o Certificació de la Cadena de Custòdia.

SERRADORA FONTOVA · Telf.: 977 630210 / Fax.: 977 631144 / e-mail: info@serradorafontova.com